แหล่งน้ำผิวดินทุกประเภท

แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินทุกประเภทจังหวัดบุรีรัมย์ ในแต่ละอำเภอ

แผนที่ รูปภาพแผนที่ ข้อมูล (.Shapefile)
 1.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอคูเมือง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 3.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอกระสัง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 4.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอนางรอง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 5.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอหนองกี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 6.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอละหานทราย คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 7.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอประโคนชัย คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 8.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอบ้านกรวด คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 9.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอพุทไธสง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 10.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอลำปลายมาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 11.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอสตึก คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 12.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอปะคำ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 13.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอนาโพธิ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 14.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอหนองหงส์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 15.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอพลับพลาชัย คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 16.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอห้วยราช คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 17.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอโนนสุวรรณ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 18.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอชำนิ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 19.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 20.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอโนนดินแดง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 21.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอบ้านด่าน คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 22.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอแคนดง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 23.แผนที่แสดงแหล่งน้ำผิวดินในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด