ขอบเขตตำบล

การปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 188 ตำบล

 

แผนที่ รูปภาพแผนที่ ข้อมูล (.Shapefile)
 1.แผนที่ตำบลในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 2.แผนที่ตำบลในอำเภอคูเมือง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 3.แผนที่ตำบลในอำเภอกระสัง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 4.แผนที่ตำบลในอำเภอนางรอง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 5.แผนที่ตำบลในอำเภอหนองกี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 6.แผนที่ตำบลในอำเภอละหานทราย คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 7.แผนที่ตำบลในอำเภอประโคนชัย คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 8.แผนที่ตำบลในอำเภอบ้านกรวด คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 9.แผนที่ตำบลในอำเภอพุทไธสง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 10.แผนที่ตำบลในอำเภอลำปลายมาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 11.แผนที่ตำบลในอำเภอสตึก คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 12.แผนที่ตำบลในอำเภอปะคำ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 13.แผนที่ตำบลในอำเภอนาโพธิ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 14.แผนที่ตำบลในอำเภอหนองหงส์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 15.แผนที่ตำบลในอำเภอพลับพลาชัย คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 16.แผนที่ตำบลในอำเภอห้วยราช คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 17.แผนที่ตำบลในอำเภอโนนสุวรรณ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 18.แผนที่ตำบลในอำเภอชำนิ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 19.แผนที่ตำบลในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 20.แผนที่ตำบลในอำเภอโนนดินแดง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 21.แผนที่ตำบลในอำเภอบ้านด่าน คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 22.แผนที่ตำบลในอำเภอแคนดง คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 23.แผนที่ตำบลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ คลิกเพื่อดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

3